banner-pizobri14

 

Юли 2024
19
Петък

news-image messages-education-image messages-culture-image

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „Подуяне”

На 28.10.2014 г. Общественият посредник на територията на Столична община ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ще приема граждани ......../виж повече/

 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми граждани,
С изменение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове /обн.ДВ бр.100 от 2008
г.,изм.бр.44 и бр.99/2009 г./ ,срока за упражняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и започване изграждане на такова се удължава до 30.11.2016 година включително.
   Заявления за левова компенсация се подават в Столична община - Дирекция „Общинска собственост”-ул.”Московска” № 41
   ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 8146 188 И 8146-115   - СЛУЖБА "ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ",РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

Областен информационен център - София - /влезте от тук/

Карта за места за разходка на домашни любимци-кучета на територията на район "Подуяне"

/изтеглете от тук/