news-image messages-education-image messages-culture-image

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода 29.09.-03.10 Столична община организира енергиен фестивал „Твоят град е твоята енергия“, в рамките на проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” - /Energy Vision 2020 For The South East European Cities / - EnVision 2020”

1.Обява за международен конкурс за детска рисунка "Енергия от природата".........виж повече

2.Условия за участие в конкурса за рисунка........прочети

3.Формуляр за участие в конкурса за рисунка........прочети

4.Обява за международен конкурс за есе на тема:"Зелени хоризонти пред съвременните градове....прочети

5.Формуляр за участие в конкурса за есе........прочети

6.Програма на фестивала......прочети