banner-pizobri14

 

Юни 2024
18
Вторник

„СМР в две училища на територията на СО – район „Подуяне” по две обособени позиции, както следва:
обособена позиция № 1 - ”Конструктивно укрепване и възстановителни работи, обработка на делатационни фуги в сградата на 124  ОУ ”Васил Левски”, ж.к.”Суха река”, ул. „Вършец” № 13 ; обособена позиция № 2 – „ II етап – „Отводняване на английски дворове и ремонт на асфалтова настилка, тротоари и бордюри в училищния двор на 95 СОУ „Проф. Иван Шишманов”, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Ангел Войвода” № 66.
Публична покана ………… /изтегли от тук/
Документи за участие ……/изтегли от тук/
Чертежи …………….. /изтегли от тук/

Публична покана с предмет "Ремонт на парк "Герена" - I етап,включващ:Ремонт на алеини настилки по съществуващи алеи,ремонт,доставка и монтаж на паркова мебел" на територията на район "Подуяне" - СО
1.Публична покана........../изтегли от тук/
2.Документация за участие......../изтегли от тук/
3.Графична снимка на парк "Герена"........./изтегли от тук/

Публична покана за доставка на хранителни продукти в ДЯ № 58 и ДЯ № 63-2014 г.
1. Публична покана..../изтеглете от тук/
2. Документи за доставка на хранителни продукти детски ясли - 2014 ..../изтеглете от тук/

Доизграждане на физкултурен салон и топла връзка към 199 ОУ - жк."Левски зона Г" на територията на СО район "Подуяне"

1.Решение.../изтеглете от тук/

2.Обявление.../изтеглете от тук/

3.Образци.../изтеглете от тук/

4.Съобщение-разяснение към участниците от 08.04.2014 г.../изтеглете от тук/

5.Съобщение-разяснение към участниците от 14.04.2014 г.../изтеглете от тук/

6.Съобщение-разяснение към участниците от 23.04.2014 г.../изтеглете от тук/

7.Съобщение-разяснение към участниците от 23.04.2014 г.../изтеглете от тук/

8.Съобщение-разяснение към участниците от 25.04.2014 г.../изтеглете от тук/

9.Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.05.2014 г.../изтеглете от тук/

10.Съобщение за отваряне на ценова оферта от 16.05.2014 г.../изтеглете от тук/

Възложителят предоставя електронен достъп на част от документацията,както следва:
Решение,Обявление,Образци на документи.Цялата документация се закупува от районната администрация.

 

РЕНОВИРАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - 3

„Срокът за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реновиране на детски площадки и съоръжения за игра в детски заведения по три обособени позиции” посочен в раздел І „Деловодна информация” на Публичната покана се чете 30.12.2013г."


1. Документи към публична покана..../изтеглете от тук/
2. Публична покана..../изтеглете от тук/
3. Проекти - 74 ОДЗ, 91 ОДЗ, 173 ЦДГ..../изтеглете от тук