banner-pizobri14

 

Август 2020
5
Сряда

Вътрешни правила за провеждане на процедури по реда на ЗОП.... /Правила/

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА КЪМ РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК“МАЛАШЕВЦИ“ В УПИ

I- ЗА ГРОБИЩЕН ПАРКА И УПИ II – ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ КЪМ ГРОБИЩЕН ПАРК И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, М. „ГРОБИЩЕН ПАРК-МАЛАШЕВЦИ“, КВ.9

 

1.Публична покана /виж повече/

2.Технически спецификации /виж повече/

3.Образци /виж повече/

4.Договор /виж повече/

5.Част архитектурна /виж повече/

6.Част конструктивна /виж повече/

7.Част геодезия /виж повече/

8.Част паркоустройство и благоустройство /виж повече/

9. Писмено разяснение..../виж повече/

10.Протокол, където да се отваря прикачения файл..../виж повече/

11. Информация за сключен договор ведно с приложенията към него /виж повече/

12. Съобщение за извършено авансово плащане /виж повече/

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ (РП) – „КАНАЛИЗАЦИЯ  И  ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОПРОВОДИ  В КВ.150, М. „СУХА РЕКА - БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ СЕВЕР“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН «ПОДУЯНЕ», ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ.

 

 1. Решение /виж повече/
 2. Обявление /виж повече/
 3. Указание /виж повече/
 4. Образци /виж повече/
 5. Договор /виж повече/
 6. Водоснабдяване /виж повече/
 7. Инженерногеоложко проучване /виж повече/
 8. Канализация /виж повече/
 9. ГИС /виж повече/
 10. Софиягаз /виж повече/
 11. Протокол от ЕТИС /виж повече/
 12. Софийска вода /виж повече/
 13. ЧЕЗ /виж повече/
 14. Виваком /виж повече/
 15. Улично осветление /виж повече/
 16. Топлофикация /виж повече/
 17. Столичен електротранспорт /виж повече/
 18. Задание /виж повече/
 19. Писмено разяснение иж повече/
 20. Протокол от 23.10.2014г. /виж повече/
 21. Протокол РД-09-02-18/12.11.2014г. /виж повече/
 22. Решение РД-09-02-19/12.11.2014г. /виж повече/
 23. Съобщение за освобождаване на гаранции /съобщение/
 24. Информация за сключен договор ведно с приложенията към него /виж повече/
 25. Съобщение за извършено авансово плащане /виж повече/

Изготвяне на прединвестиционно проучване /ПИП/ и идеен проект /ИП/ за водоснабдяване и канализацияна кв."Левски зона В" на територията на СО район "Подуяне"


1.Обявяване..../виж повече/

2.Решение..../виж повече/

3.Условия за участие..../виж повече/

4.Задание..../виж повече/

5.Договор..../виж повече/

6.Образци..../виж повече/

7.Съобщение-разяснение към участниците от 07.07.2014 г..../изтеглете от тук/

8.Изходни данни от Софийска вода - 1..../изтеглете от тук/

9.Изходни данни от Софийска вода - 2..../изтеглете от тук/

10. Съобщение - отваряне на ценови оферти......./виж повече/