banner-pizobri14

 

Август 2020
5
Сряда

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви ,че всички материали  и разяснения , качени  на сайта на район „ Подуяне“ в рубриката “Проект „ Енергийно обновяване на българските домове”“ се отнасят САМО за Проекта,финансиран от Оперативна програма регионално развитие с програмен париод на 2012г. - 2014г.,по който се извършва саниране на жилищни сгради с финансови средства на собственици на Етажни собствености на обекти, предмет на Проекта.

За всички нови проекти и процедури по саниране на жилищни сгради с финансиране от държавата , които ще стартират  след 01.01.2015г  ЗАСЕГА можете да се осведомявате :

- на сайта на МРРБ  www.mrrb.goverment.bg, секция „Обновяване на жилища” www.bgregio.eu

- тел. 02 / 9405 208 , 02/9405 472, 02/ 9405 333 , 02/ 9405 236

Уважаеми граждани,

От 16.05.2014 г. до 16.06.2014 г. включително стартира ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" 2014 Г....../ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА/

Проект  BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове”

 

АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

1. Указания - /разгледайте подробностти тук/

2. Контакти за София - /разгледайте подробностти тук/

3. Обща информация за проекта - /разгледайте подробностти тук/

4. Основни стъпки за кандидатстване - /разгледайте подробностти тук/

5. Заявка за участие в информационна среща - /разгледайте подробностти тук/

 

3. Документи

 А) Етап 1 - Заявления за интерес и подкрепа - /разгледайте подробностти тук/

 Б) Етап 2 - Заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност - /разгледайте подробностти тук/

 

Материалите са ни предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.