Наименование
1. Столична община
2. Дирекция „Социално подпомагане”
3. Столично управление пожарна безопасност и защита на населението
4. Общинско предприятие „Екоравновесие”
5. Столична общинска агенция за приватизация
6. Столичен дом за радостни обреди
7. Национална агенция по приходите
8. Национален осигурителен институт
9.

05 РУП-СДВР

Адрес:

гр. София, ул.”Марин Дринов” № 4, ПК 1504

тел  0889-96-63-40
        (02) 944 15 01 - дежурна част
        (02) 944 15 02
        (02) 982 59 20         

Районни инспектори по квартали в район «Подуяне»:

-жк.”Хаджи Димитър” бл.55                                   -  947-94-08
-кв.”Стефан Караджа”                                           -  847-22-37
-жк.”Сухата река” бл.18                                         -  847-13-01
-жк.”Левски зона В”                                               -  946-41-03
-жк.”Левски зона Г”                                               -  946-40-18

10.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - СЕРДИКА
Обслужва районите: Оборище, Подуяне, Кремиковци, Сердика, Надежда и Красно Село
Адрес: гр. София, ул. Тимок №20, тел. 02/ 931-40-25; 02/831-31-90 Приемно време: 8.30 - 17.00 ч.
Филиал:
ж.к. "Левски -В" бл.10А, тел. 02/ 946-61-01 Приемно време: 8.30 - 17.00 ч.

11. 11.Местни данъци и такси - офис „Подуяне”

Началник отдел        телефон              факс                          адрес
Васил Видинов         02/9454447       02/9455287         ул.”Плакалница” № 51,ет.2
                                029041182
Справки на телефони: инспектори     -02/9041183, 02/9041184, 02/9041185
                                  счетоводство - 02/904 11 86
                                  каса               - 02/904 14 17
За проверка на задължения и плащания натиснете тук
12.

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ-РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

Началник районен инспекторат          телефон                        адрес              
         Стоян Казълджиев                       028146-227                       ул.”Плакалница” № 51,ет.1

13.

ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ:

ПС София - 17 - бул. „Ботевградско шосе” № 34 , тел.: 02/ 945 29 72;
ПС София – 10 - ул.  „Скайлер” № 27   , тел.: 02/  840 14 03;      
ПС София – 13 - ж.к. „Левски” Г бл. 2В, тел.: 02/ 946 61 14;

14.

Център по превенция - жк."Левски зона Г" бл.9 тел. 02 946 40 26

Столичан център по превенция - жк."Сухата река" бл.18,вх.Б тел 02 945 48 67