banner-pizobri14

 

Септемри 2020
27
Неделя

Тенденции за по-широко използване потенциала на водата..../виж повече/

Важна информация за разделното събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата ..../прочети още/

Възстановяване на данъци от чужбина..../прочети още/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, обявява процедура за подбор на кандидати засъдебни заседатели към Софийски районен съд......./виж повече/

ОБЯВА по чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС от "Столичен автотранспорт" ЕАД........./прочети/