banner-pizobri14

 

Септемри 2020
27
Неделя

Обява по чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС от "ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ" ЕАД..../прочети/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за специализиран подробен устройствен план за трасе на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ и проект за изменение на плано¬вете за регулация, засегнати от разработката..../още/

Обява по чл.4,ал.2 от наредбата на ОВОС от "АУТО ПЛАМ" ООД..../прочети/

Обява по чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС от "БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ" ЕООД..../прочети/

ОБЯВА по чл.6 от Наредбата за ОВОС от "Бобал Бояджиев".../прочети/