banner-pizobri14

 

Септемри 2020
27
Неделя

СЪОБЩЕНИЕ

от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр.Плевен... /прочети/

test - ОБЯВА по чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС от "БИЛД 2015"  Е00Д..../прочети/

ОБЯВА по чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС от "БИЛД 2015"  Е00Д..../прочети/

 

ОБЯВА по чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС от "НАДЕЖДА ВИ"  00Д ..../прочети/

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №. РД-09-63/15.07.2014г. на Кмета на район „Подуяне” при СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана за регулация, във връзка с трасето за Трети метродиаметър на Софийски метрополитен, за частта в територията на район „Подуяне”......./прочети/