banner-pizobri14

 

Септемри 2020
27
Неделя

СЪОБЩЕНИЕ от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр.Плевен. за ТК "Топлофикация-ВОЦ "Сухата река".... /прочети/

СЪОБЩЕНИЕ от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр.Плевен за ТК "Топлофикация-ВОЦ "Левски Г"... /прочети/

ОБЯВА по чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС от "ЕВРОЕСТЕЙТС" ООД..../прочети/

 

ОБЯВА по чл.6,ал.9 от Наредбата за ОВОС от "СОФИЯ АУТО"АД..../прочети/

ОБЯВА по чл.4, ал.2 от Наредбата на ОВОС от Младен Александров Логинов... / прочети /