banner-pizobri14

 

Август 2020
5
Сряда

Обява по чл.4,.т.2 от наредбата за Преустройство, състоящо се в подмяна на част съществуващото и добавяне на ново телекомуникационно оборудване в рамките на съществуваща базова станция 1590- част от нациналната мрежа на „Теленор България(Космо България Мобайл) ”ЕАД за безжична комуникация по стандарти GSM/UMTS, с местоположвние : УПИ II-494, кв. 400, местност „Левски – Ботевградско шосе – Рампа”..../Изтегли/

Обява по чл.4,.т.2 от наредбата за ОВОС  от Макс Телеком” ООД с ивенстиционно предложение за „Базова Станция №1188 „Витиня” /виж повече/

Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавския район ТК "Топлофикация София ВОЦ" „Хаджи Димитър” /виж повече/

Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавския район Топлофикация София ВОЦ „Левски Г”..... /виж повече/

 Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавския район Топлофикация София ВОЦ „Суха река”..... /виж повече/

Обява по чл.4,.т.2 от наредбата за ОВОС за изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на обект Парк Герена /виж повече/.