banner-pizobri14

 

Август 2020
5
Сряда

Заповед № РД-09-99/31.10.2014г. на Кмета на район „Подуяне” при СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за ИПРЗ и РУП на кв.11, м. НПЗ „Хаджи Димитър- Малашевци”  (нова м. „Хаджи Димитър-част)... /заповед/

Заповед РД-09-17/12.02.2014г. за представяне и обществено обсъждане на инвестиционен проект за „Парк Герена-ремонт и възстановяване”, находящ се в УПИ ІІ-„за парк”, кв.148, м. „Суха река” к-с „Ботевградско шосе-север.../прочети/

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана за регулация и план-схеми на инженерната инфраструктура на трети метродиаметър в участъка на район „Подуяне”...../прочети/

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ V., XII, XIII, XIV, XV. и XVI, кв.2, нова улица и създаване на нов кв.2А, м. „ОСЗ Сгуроотвала”...../прочети/

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че на 29.11.2012г. от 13,30 часа в сградата на район „Подуяне” при СО, ул „Плакалница” №51, ет. 3, заседателна зала-ст.321, по силата на Заповед № РД-09-464/20.11.2012г. на Кмета район „Подуяне” при СО ще се проведе представяне на проект за ИПРЗ за УПИ I713, УПИ II714, УПИ III715, УПИ IV716, УПИ V717, УПИ VI718 и УПИ VII719,720за ОЖС и маг. /нови/,  кв.23, м. жк „Хаджи Димитър”, а на 20.12.2012г. от 13.30часа в същата зала ще се проведе обществена дискусия за същия проект.