banner-pizobri14

 

Септемри 2020
27
Неделя

Заповед РД-09-50-27/03.11.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ IX-288 И УПИ X-287, кв. 343г, м. „Левски – к-с Ботевградско шосе – IIч.” /заповед/, /проект/

Заповед РД-09-50-24/20.10.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват:  УПИ XII170а, кв.262, м. ”Ботевградско шосе-Рилска обител-юг”... /заповед/, /проект/

Заповед №РД-16-26/26.09.2014г. на Изп. Директор на АГКК… /съобщение/, /заповед/

Заповед РД-09-50-22/01.10.2014г. с която се разрешава изработването на проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват:  УПИ IX288 и УПИ X287,, кв.343г, м.”Левски-к-с Ботевградско шосе-IIч”....../прочети/

Заповед РД-09-50-18/04.08.2014г. с която се разрешава  изменение на плана за регулация /ИПР/ в обхват:  УПИ VIОЖС - за определяне на нови номера УПИ VIОЖС /нов/ и УПИ VIIОЖС /нов/, кв.9, м.жк ”Хаджи Димитър”...../прочети/