banner-pizobri14

 

Септемри 2020
27
Неделя

Заповед № РД-09-50-288/30.04.2013г. за допускане да се изработи проект за ПУП - ИПЗ за УПИ XII1212за скл, офиси и ПГ, УПИ XIII1242за скл., офиси и ПГ, кв.15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър”.............../прочети/

Решение  №493/27.09.2012г. на Столичен общински съвет за одобряване на проект за ПИ-ПРЗ за УПИ V, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII и улици и РУП за УПИ V,  УПИ X,  УПИ XI,  кв.63в, м. „Хаджи Димитър” ............/прочети повече

Заповед РД-09-112/11.04.2013 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС...... /изтеглете от тук/

Заповед № РД-09-50-950/30.10.2012 г на гл.архитект на гр.София
за допускане на устройствена процедура-проект за ПИ-ПРЗ,
м.НПЗ "Хаджи Димитър"

/изтеглете от тук/

Заповед за определяне границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване за 2013 г. на територията на район "Подуяне"

/изтеглете от тук/