banner-pizobri14

 

Септемри 2020
27
Неделя

Заповед №. РД-09-35/08.04.2014г. на Кмета на район „Подуяне” при СО за обществено обсъждане на проект за ИПРЗ за УПИ X за спорт  и образуване на нови УПИ X363, УПИ XI за спорт  и УПИ XXII216,287за спорт, кв.6, м.жк „Левски-зона Г"............/прочети/

Заповед РД-09-50-7/18.03.2014г., с която е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план-изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ XX388 и УПИ XXI385, кв.33, м.жк ”Хаджи Димитър”..../прочети/

Заповед № РД-09-50-6/ 25.02.2014г. на Главния архитект на район „Подуяне”, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в
обхват: УПИ IV1070,трафопост, кв.3, м. жк ”Левски-зона В”, район „Подуяне”..../прочети/

Заповед РД-09-50-5/12.02.2014г., с която е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план-изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ XIII985, кв.262, м.”Ботевградско шосе-Рилска обител-юг"...../прочети/

Заповед РД-09-50-1/08.01.2014г за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план-изработване на проект за изменение на плана за застрояване в обхват: УПИ XIII985, кв.262, м.”Ботевградско шосе-Рилска обител-юг”...../изтеглете от тук/