banner-pizobri14

 

Август 2020
5
Сряда

Заповед №РД-02-14-1192/04.12.2014г. на МРРБ, във връзка с Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Модернизация на железопътни участъци" ...../виж повече/


Заповед РД-09-50-57/22.12.2014г. с която се разрешава изработването на проект за ИПРЗ на УПИ IX-654 и УПИ Х-653,общ., кв. 9а, м. "Суха река - Ботевградско шосе"...../заповед/

 

Заповед №РД-09-1875/18.11.2014г. на Столична община, относно граници на организирано сметосъбиране /виж повече/

Заповед РД-09-50-29/24.11.2014г. с която се разрешава изработването на проект за ИПРЗ за УПИ I „за ОЖС и трафопост”, кв. 285, м. „Суха река – Ботевградско шосе – център”..../заповед/

Заповед РД-09-50-28/06.11.2014г., с която се одобрява проект за ИПР за УПИ VI-жс и обособяване на УПИ VI-ожс и УПИ VII в кв.9, м. жк.Хаджи Димитър ..../заповед/ /проект/