banner-pizobri14

 

Септемри 2020
21
Понеделник

ВАЖНО!!!

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.../прочети/

СКРЪБНА ВЕСТ
С  ДЪЛБОКА СКРЪБ  СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ  НА  29.01.2014 г. ПОЧИНА
Г-Н  ЗВЕЗДОМИР  АНГЕЛОВ ЗАПРЯНОВ  
КМЕТ НА РАЙОН  „ПОДУЯНЕ” ОТ 1995 – 2007 Г.
ПОКЛОНЕНИЕТО  ЩЕ  СЕ СЪСТОИ  НА 01.02.2014 г.  от  11.30 ч.  В ЦЪРКВАТА  НА ЦЕНТРАЛНИТЕ  СОФИЙСКИ   ГРОБИЩА.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

       На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т.2
   от Закона за опазване на околната среда

                           У В Е ДО М Я В А

       Всички  заинтересовани физически и юридически лица,
   че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на
   въздействието върху околната среда с всички приложения към него за
   инвестиционно предложение

                „Развитие на железопътен възел София”...../прочети повече/

О  Б  Я  В  А


СО район „Подуяне” организира „Обществена трапезария” за социално слаби лица, с постоянен или настоящ адрес на територията на района..../прочети/

Уважаеми граждани,

 

  На 15.11.2013 г./петък/ Столична община и "Балбок инжиниринг" АД

  организират Мобилен събирателен пункт за

  безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата

  - Съобщение......./прочети/

  - График........../прочети/

  - Информация....../прочети/