banner-pizobri14

 

Септемри 2020
23
Сряда

Решение  №271/30.05.2013г. на СОС за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ, улична регулация и план-схеми на инженерната инфраструктура за м. „Хаджи Димитър-част”.
      Проектът може да бъде разгледан в приемните дни на район „Подуяне”
всеки вторник от 09.00-12.00 часа и сряда от 13.30-16.00 часа в стая
415 до 28.07.2013 г.вкл............./прочети повече/

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ОТ 15.04.2013г-ДО 19.04.2013г.СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ„ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”IІІ ЕТАП

 Документите се приемат в сградата на район „Подуяне”
гр.София, ул.”Плакалница”№51,ет.3,зала 322     

/изтеглете от тук/

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, на 18.03.2013 г. и 19.03.2013 г. между 15.00 и 19.00 часа ще се извършат специални взривни работи за разрушаване на фундаменти на колони на стадион "Георги Аспарухов"

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение заповед № РД-09-441/29.06.2012 г. на Кмета на Столична община касите на отделите "Местни данъци и такси"  за периода от 01.03.2013 г. до 30.04.2013 г. са с работно време от 8.30 до 18.30 часа.

За проверка на местни данъци и такси - натиснете тук

 

Обява по чл.6,ал.1 и 9 от Наредбата за ОВОС от "Метрополитен" ЕАД за изграждане на III метродиаметър

/изтеглете от тук/