banner-pizobri14

 

Август 2020
5
Сряда

Обява по чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС от Медицински център "св.Мария Магдалена"..../прочети/

ОБЯВА по чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС от "Обществено строителство - Агробилд" АД и "Агроинженеринг 90" ЕООД..../прочети/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Кметът на София Йорданка Фандъкова възложи извършването на авариен ремонт на ул. „Резбарска”......../прочети/

Обществено обсъждане на проект за Изменение на Общия Устройствен план на Столична община, част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“ за „Трети метродиаметър“ на „Софийски
метрополитен“........./прочети/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани,  поради лошото време, концертът
  по случай празника на район „Подуяне” се отлага за
       3 юни 2014 г. от 16 часа в парк „Герена”.