banner-pizobri14

 

Септемри 2020
23
Сряда

Конкурс за отдаване под наем на части от имоти/терени/ - частна общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти на територията на район "Подуяне"

/изтеглете от тук/

Обява за отдаване под наем на ученически бюфети в 24 СОУ и 124 ОУ

/изтеглете от тук/

Конкурс за отдаване под наем на търговски обект

/изтеглете от тук/