banner-pizobri14

 

Август 2020
5
Сряда

Конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имоти-публична общинска собственост

1. Обявление...../прочети/

2. Разяснение по конкурсната документация...../прочети/

3. Уведомление към участниците....../прочети/

4. Обявление за удължаване на срок… /прочети/

 


Конкурс „Столово хранене - 2014” за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район ”Подуяне”

1. Обявление.../прочети/

2. Конкурсна документация.../прочети/

3. Разяснение към участниците.../прочети/

4. Разяснение № 2 към участниците .../прочети/

 

Конкурс за отдаване под наем на терени публична общинска собственост-части от тротоари..../изтеглете от тук /

Конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет към него-публична общинска собственост,находящи се в 95 СОУ "проф.Иван Шишманов"......./изтеглете от тук/

Конкурс за отдаване под наем на търговскии обекти.../изтеглете от тук/