banner-pizobri14

 

Август 2020
5
Сряда

I.Конкурс за длъжността Секретар на СО - район "Подуяне"

1.Обявление - /изтеглете от тук/

2.Документи за кандидатстване:

а.Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС- /изтеглете от тук/ б.Заявление за участие в конкурс- /изтеглете от тук/

3. Протокол за допуснати и недопуснати кандидати /виж повече/

 II.Конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел "ПНО и ЧР" при СО - район "Подуяне"

1.Обявление - /изтеглете от тук/

2.Документи за кандидатстване:

а.Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС- /изтеглете от тук/ б.Заявление за участие в конкурс- /изтеглете от тук/

3. Протокол за допуснати и недопуснати кандидати /виж повече/

 

Наименование
I. Конкурс за длъжността началник отдел "Инженерна инфраструктура,благоустройство и екология"
1. Обявление - изтеглете от тук
2.

Документи за кандидатстване:

а.Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС- изтеглете от тук

б.Заявление за участие в конкурс- изтеглете от тук

3.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати-изтеглете от тук

 

Наименование
II.

Конкурс за длъжността медицинска сестра - изтеглете от тук

 

Наименование
III. Обявление  за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник отдел "Административно-информационно обслужване"
1. Обявление - изтеглете от тук
2.

Документи за кандидатстване:

а.Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС- изтеглете от тук

б.Заявление за участие в конкурс- изтеглете от тук

3. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати