Защита на населението при бедствия и аварии

Уважаеми граждани, в случай на бедствие или авария следва да се използват посочените пунктове за защита на населението на територията на район Подуяне.

/Вижте карта тук/

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

План за защита на населението при земетресения..../прочети/

План за защита на населението при при наводнения..../прочети/

План за защита на населението при радиация..../прочети/

План за раздаване на йодни препарати при аварии,свързани с изхвърляне на радиоактивен йод в околната среда..../прочети/