Приемно време на кмета на район Подуяне
г-жа Ева Митова
сряда 14.00 - 16.00 ч.
След предварително записване на тел. 8146-158.

Приемно време на заместник  кмета
г-жа Калина Лазарова
вторник 09.00 - 12.00 ч.
сряда 13.30 - 16.00 ч.

Приемно време на заместник кмета
г-н  Александър Димитров
сряда 14.00 - 16.00 ч.

Приемно време на секретаря на района
г-жа Янка Любомирова
сряда 14.00 - 16.00 ч.

Работно време на Центъра за информационно и административно  обслужване
понеделник-петък 8:30 - 17:00 ч.