Пълен списък на таксите и цените на услугите предоставяни в район "Подуяне" - Столична община

/разгледайте подробности тук/

 

Искания за издаване удостоверения въз основа регистъра за население:

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 14, Приложение № 15

 

Заявления-образци по Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

/разгледайте подробности тук/

 


Съгласно чл.11,ал.1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО- район „Подуяне”
в зависимост от сроковете за извършването им услугите са:  

  • обикновени
  • бързи -/заплаща се с 50 % увеличение спрямо цената на обикновената услуга/ и срок за извършване до 3 дни          
  • експресни -/заплаща се със 100 % увеличение спрямо цената на обикновената услуга/ и срок за извършване веднага или до 48 часа.


Сроковете за извършаване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената на съответния вид услуга.