banner-pizobri14

 

Юни 2024
18
Вторник

news-image messages-education-image messages-culture-image

Обява във връзка с изграждането на ограда на разширение на гробищен парк "Малашевци" /виж повече/

Важно!  Важно!  Важно! Важно!  Важно!  Важно! Важно!  Важно!  Важно!

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ“ /повече/

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ:

БРОШУРА НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.../изтегли/

 ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ И НА СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО   

www.mrrb.government.bg   СЕКЦИЯ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩА“

КОНСУЛТАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЗАЛА 321 ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 15,00 Ч. ДО 17,00 Ч.
ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА: 02 8146161, 02 8146121 И 02 8146127

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с проведена извънредна проверка от Проверителна комисия към НЧ "Иван Вазов" и предвид Закона за народните читалища (ЗНЧ), на основание чл. 15 (1) от ЗНЧ се свиква извънредно Общо събрание на 10.12.2014г. в НЧ "Иван Вазов - 1912г." в салона от 18.30ч.

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ”..... /съобщение/.

Карта-график.../изтегли/

Удостоверение-бланка - следва да се представи в 2 екземпляра /бланка/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода 29.09.-03.10 Столична община организира енергиен фестивал „Твоят град е твоята енергия“, в рамките на проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” - /Energy Vision 2020 For The South East European Cities / - EnVision 2020”

Register to read more...